SpeakingIsSilver-invitationOct2013

Den 2 december firas Hanaholmens internationella yttrandefrihetsdag. Dagen uppmärksammas med konferensen ”Speaking is Silver” som bland annat kommer att belysa situationen för media i Ryssland, det globala arbetet för yttrandefrihet och lärdomar från historien. Martin Schibbye, journalist, är en av dem som deltar på det avslutande seminariet där yttrandefrihet i krissituationer kommer att diskuteras.

Konferensen kommer att hållas på engelska och pågår kl.10-19. Deltagaravgiften är gratis för resande från Sverige.

Länk till program och anmälan

Seminariet kommer att live streamas från Helsingfors kl. 13-15 – se  www.hanaholmen.fi

#hanaforumpress