GK resultat

Unesco har antagit budget för den kommande tvåårsperioden och verksamhetsplan för de kommande fyra åren. Under den nyss avslutade generalkonferensen bestämdes även den övergripande planen för de kommande åtta åren. Denna ”Medium Term Strategy” (2014-2021) slår fast hur Unesco ska arbeta inom sina områden utbildning, vetenskap, kultur, kommunikation och information.

Generalkonferensen bekräftade också att en av organisations övergripande prioriteringar är Afrika och jämställdhet. Det övergripande målet för allt som Unesco gör är även i fortsättningen att stödja medlemsländerna i att skapa fred och hållbar utveckling. Ett område som ska vara fortsatt prioriterat är ungdomar och deras situation. Att uppnå målen inom Utbildning För Alla (Education For All) är ett annat mål.

Unesco ska också arbeta aktivt med att delta i det FN-gemensamma arbetet med att besluta om de globala utvecklingsmål som ska gälla för tiden efter 2015 och där särskilt driva frågan om att utbildning måste få en stor plats även i de kommande utvecklingsmålen och att kultur ska ses som en stark bakomliggande kraft när det gäller hållbar utveckling.

De kommande två åren har Unesco en budget på 507 miljoner $, vilket är en minskning med 146 miljoner $, på grund av att flera länder inte betalat sina medlemsavgifter. Irina Bokova, Unescos generaldirektör, omvaldes för fyra år och hon betonade vikten av att fortsätta att reformera organisationen och förbättra resultaten.

Fler än 3000 personer från Unescos 195 medlemsländer och 9 associerade medlemmar deltog under generalkonferensen tillsammans med många representanter för frivilligorganisationer som Unesco har samarbete med. Generalkonferensen är Unescos viktigaste styrande organ. Generalkonferensen sammanträder vartannat år.