Anja1

Vem är du och varför valde du att söka praktik vid Svenska Unescorådet?

Jag är 24 år och avslutade min kandidatutbildning i utveckling och internationellt samarbete, i våras. Jag har starka drivkrafter och drömmer om att få jobba med freds- och konfliktfrågor, internationellt samarbete och diplomati. Svenska Unescorådet arbetar med flera av de frågor som jag brinner för och praktiken innebar en underbar möjlighet att få ta del av det arbetet. Praktiken innebar också insyn i Sveriges samarbete med ett FN-organ och inblick i Regeringskansliets och Utbildningsdepartementets processer och organisation.

Hur såg en vanlig dag ut på Svenska Unescorådet för dig som praktikant och vilka var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter inbegrep projektplanering och kommunikationsarbete. De dagliga arbetsuppgifterna handlade bland annat om att skriva kortare notiser och artiklar till Svenska Unescorådets hemsida och facebooksida, men också om att planera, genomföra och utvärdera evenemang och konferenser tillsammans med våra samarbetspartners. Jag deltog bland annat i planeringen av FN-dagen och Sveriges deltagande i Unescos generalkonferens. Dagarna bestod också i att delta på möten och bistå i det dagliga arbetet.

Vad gör du idag och har din praktik påverkat dina val för framtiden?

Jag har precis sökt in till min drömutbildning, en master i freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet. Utöver det studerar jag persiska och är engagerad i Fuf (Föreningen för utvecklingsfrågor) och skriver för deras webbaserade tidning Fuf-bladet. Jag arbetar också som receptionist på bland annat Migrationsverket och Riksarkivet. Praktiken på Svenska Unescorådet var ovärderlig och en viktig pusselbit för att kunna uppnå mina drömmar. Det gav mig ökad förståelse för Unescos arbete och Sveriges roll i det arbetet. Det har också gett mig möjlighet att reflektera och fundera över hur jag vill jobba i framtiden: vilka frågor vill jag arbeta med, vilken position och inflytande vill jag ha och vilket avtryck vill jag lämna efter mig?

Vilka råd kan du ge andra studenter som söker praktikplats?

Det absolut viktigast är att följa sitt hjärta, alltid. Tro på det du gör och våga känna att det går att lyckas, trots att många säger att det är svårt att komma in i den här branschen. Ta hjälp av andra! Våga be om hjälp och hjälp andra, det gynnar dig alltid i slutändan. Använd alla möjliga kanaler du kan komma på, sök praktik via skolan och särskilda praktikkurser, använd dig av praktikplatsbanker som till exempel Fuf och våga sök praktik på arbetsplatser som inte söker praktikanter officiellt. Det lönar sig att vara ihärdig och tro på det man gör!