Styrelsemöte

Just nu pågår Unescos 194:e styrelsemöte i Paris. Amelie von Zweigbergk, som är Sveriges representant i Unescos styrelse, framförde igår kväll det svenska linjetalet. Där markerades tydligt att press-och yttrandefrihet är en prioriterad fråga för Sverige under mandatperioden 2014-2017. Sverige valdes in i Unescos styrelse vid Unescos generalkonferens 2013 och fick det största antalet röster någonsin av alla länder som kandiderat. Styrelseledamot Amelie von Zweigbergk inledde idag sitt tal med att tacka för det breda mandat Sverige fått.

Hon lyfte särskilt fram mordet på svenske journalisten Nils Horner i talet och betonade vikten av att fortsätta stärka det fria ordet och rätten till information:
– Journalisters säkerhet och kampen mot straffrihet för förövarna är livsviktigt för att kunna bevara rätten till yttrandefrihet. Detta är en grundläggande förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

Jämställdhet är en annan prioriterad fråga för det svenska Unescoarbetet och Sverige efterlyser större ansträngningar för att minska könsklyftorna vad gäller allas lika rätt till utbildning.

Nedan finns Sveriges linjetal i sin helhet:

Swedish National Statement at 194th UNESCO Executive Board Meeting 7th of April 2014