Unescos Världsminnesprogram firade sitt 20-årsjubileum 2012. Syftet med programmet är att säkra det skriftliga kulturarvet och motverka de hot de utsätts för. Den svenska kommittén för programmet öppnar nu för möjligheten att göra nomineringar till en lista över sådana dokument/arkiv som Sverige kan komma att nominera till Unescos internationella register över världsminnen.

Kommittén, i samverkan med Svenska Unescorådet, bjöd under gårdagen in till en konferens i Vitterhetsakademiens lokaler i Stockholm för att presentera sitt förslag inför det framtida arbetet.

Under 2014-2016 bjuder kommittén in till ett brett samarbete kring Världsminnesprogrammet för att skapa en svensk tentativ lista över möjliga framtida nomineringar till Unescos internationella register över Världsminnen. Ägare och förvaltare är alla välkomna att nominera arkiv, dokument och samlingar.

I Unescos internationella register över svenska Världsminnen finns idag Ingmar Bergmans Arkiv, Astrid Lindgrens Arkiv, Silverbibeln, Emanuel Swedenborgs arkiv och delar av samlingen av Stockholms Stads byggnadsritningar. De sex världsminnena presenterade sin verksamhet under gårdagens konferens.

Erik Norberg, tidigare riksarkivarie och särskild rådgivare till Svenska Unescorådet, presenterade förslaget om en tentativ svensk lista. Konferensen avslutades med mingel och samtal.

Under våren kommer mer information om den tentativa listan att finnas tillgänglig via Riksarkivets hemsida.