Den 25 mars lanserades Unescos rapport ”World Trends in Freedom of Expression and Media Development” vid en konferens i UD:s pressrum i Stockholm. Rapporten visar på globala trender vad gäller yttrandefrihet och medieutveckling utifrån fyra olika perspektiv: mediefrihet, pluralism, medieoberoende och journalisters säkerhet. Lanseringen lockade ett 100-tal besökare från bland annat ambassader, regeringskansliet och medieinstitutioner.

Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg hälsade deltagarna välkomna. Unescos generaldirektör Irina Bokova besökte Stockholm med anledning av lansering och var dagens första talare. Hon poängterade att rapporten var en viktig milstolpe för Unescos arbete i frågorna som rapporten berör. Mord på journalister var ytterligare något som Bokova berörde och hon lyfte särskilt fram mordet på den svenska journalisten Nils Horner.

021
Foto: Lovisa Vasiliou

Rapporten och dess huvudbudskap presenterades därefter av Sylvie Coudray, enhetschef för yttrandefrihet och medieutveckling på Unesco.

054
Foto:Lovisa Vasiliou

Medverkade gjorde även demokrati-och EU-minister Birgitta Ohlsson som gav sina reflektioner kring rapporten. Hon framhöll att hon vill se ett stärkt engagemang för press-och yttrandefrihetsfrågor även från EU då utvecklingen i dessa frågor är väldigt ojämn i EU:s medlemsländer.

059
Foto: Lovisa Vasiliou

Avslutningsvis gav Ulla Carlsson, Medieprofessor på Nordicom vid Göteborgs Universitet, sina slutreflektioner kring rapportens innehåll och blickade även framåt om arbetet för press-och yttrandefrihetsfrågor.

109
Foto: Lovisa Vasiliou

”World Trends in Freedom of Expression and Media Development” finns tillgänglig i sin helhet på engelska via den här länken. Där kan du även ladda ner rapporten.

Med anledning av lanseringen har generaldirektör Irina Bokova och demokrati-och EU-minister Birgitta Ohlsson skrivit en debattartikel. Artikeln betonar särskilt vikten av att förstå vad som sker för att kunna tackla de utmaningar som urholkar yttrandefrihet. Artikeln publicerades i Uppsala Nya Tidning den 25 mars och finns tillgänglig via den här länken.

Nedan finns Unescos pressmeddelande om rapporten:

GlobaltrendsPR_eng