Bokbuss

Fram till den 15 mars 2018 kommer Unesco samla in ansökningar från städer över hela världen till att bli världsbokhuvudstad (World Book Capital) under 2020.

Konceptet lanserades av Unesco 1996 och Madrid utnämndes till den första världsbokhuvudstaden för år 2001. Det var mycket framgångsrikt och blev därefter en årlig tradition.

Syftet är för Unesco att, i samarbete med enskilda städer världen över, främja böcker och läsande under en tolvmånadersperiod från en världsbok- och upphovsrättsdag till nästkommande (den 23 april).

Då en stad utnämnts till världsbokhuvudstad förväntas myndigheter och privata aktörer arrangera ett antal evenemang och aktiviteter tillägnat böcker och läsande. Aktiviteterna kan vara exempelvis konferenser, utställningar, festivaler, föreläsningar, uppträdanden och liknande, eller genom att ge stöd åt bibliotek eller organisera bokdonationer.

Länken till ansökningsformuläret och mer information om programmet finns här och ansökan ska vara inne senast torsdagen den 15 mars 2018.
Det ifyllda ansökningsformuläret skickas till wbcc@unesco.org.