Citatbild

På flera håll i världen görs ständiga inskränkningar i yttrandefriheten, vilket i sin tur begränsar människors möjlighet att hålla sig informerade om sin omvärld och saker som påverkar deras vardag. Tillgång till information är en viktig del av de mänskliga rättigheterna och det är en förutsättning för demokrati.

”Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.”

– Agenda 2030 delmål 16:10.

Antalet länder som antagit lagar om informationsfrihet ökat, från 19 länder år 1995 till 102 länder 2014, men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Därför vill vi uppmärksamma den internationella dagen för allas rätt till information. Det är den andra gången Unesco markerar den här dagen.

På Unesco i Paris uppmärksammas detta den 27-30 september, och framför allt med konferensen International Programme for the Development of Communication (IPDC)-talks den 28 september. Dagen kommer innehålla tal från bland annat ledare kända över världen och framträdande journaliseter. Tanken med denna dag är att lyfta fram vikten av tillgång till information för all hållbar utvecklig i världen.

Mer information om Unescos internationella dag för allas rätt till information finns här.