Sofia Carlfjord
Sofia Carlfjord. Foto: privat.

I mitten på september samlades ungdomar som arbetar med, eller bor i, biosfärområden i Po Delta i Italien för att delta i MAB Youth Forum. Forumet ger unga personer möjligheten att engagera sig inom Unescos biosfärsprogram (MAB) för att utveckla sina biosfärområden för att förbättra hållbar utveckling på lokal nivå. Svenska Sofia var där.

Vem är du och varför åkte du till MAB Youth Forum?
Jag heter Sofia Carlfjord och har ganska nyss börjat jobba som ungdomscoach på Leader Nedre Dalälven. Leader är en EU-finansierad metod för lokal utveckling där föreningslivet, näringslivet och den offentliga sektorn samarbetar för att utveckla den lokala ekonomin och uppnå gemensamma mål. Kansliet huserar också koordinatorn för biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven. 

Jag åkte till MAB Youth Forum som representant för Älvlandskapet Nedre Dalälvens ungdomsarbete för att inspireras och lära mig om hur man arbetar med ungdomsfrågor i andra biosfärområdet.

Varför är biosfärområdena viktiga?
Det som slagit mig under forumet är vilka olika roller biosfärområden har i olika länder. I många länder verkar det främst handla om att försöka bygga en fungerande infrastruktur kring det skyddade kärnområdet. I Sverige, som redan har väl inarbetade metoder och huvudmän tycks vi fokusera mer på samarbeten och sociala aspekter – hur man kan få grupper med olika intressen och ibland motstående målsättningar att komma överens och samarbeta. I mitt arbete innebär själva biosfärstatusen framförallt ett nätverk och möjlighet till kontakt med människor såväl i andra delar av Sverige som utomlands.

Vad var det bästa med veckan?
Det var absolut alla unga och engagerade människor jag träffade, som både brann för sina uppgifter och var otroligt roliga att umgås med. Min förhoppning är att kontakterna på sikt ska leda till nya samarbeten och utbyten av erfarenhet.