Foto: Den internationella bioetiska kommittén 2004 ©UNESCO/Michel Ravassard

Unescos Bioetiska program firar i år sitt 20 års jubileum och experter från hela världen samlades i Paris den 6 september för att diskuterade bioetiska dilemman under 2000-talet. Slutsatsen blev att bioetiska reflektioner är en viktig del av vetenskap och innovation för att säkerställa människans och planetens överlevnad.

Bioetiska dilemman kring spänningen mellan kontroll och frihet inom vetenskapen, identitet och individualitet och skyldigheten att utveckla botemedel diskuterades. Kontrollen och styrningen av vetenskapen och teknologisk innovation diskuterades också. Globaliseringen har lett till att stater, som setts som den främsta aktören för att skydda sina medborgares rättigheter, inte längre är den enda aktören. Privata företag, icke-statliga organisationer och forskningsinstitut är några nya aktörer på arenan. Utmaningen ligger i att inkludera dessa i det bioetiska ramverket.

Unesco har utvecklat juridiska instrument på global nivå för att kanalisera de vetenskapliga framsteg som görs, för att i förlängningen kunna förbättra mänskligt välmående. Två exempel på detta är Deklarationen om bioetik och mänskliga rättigheter och den Internationella deklarationen om mänsklig genetisk data.