Delar av kultuarv från Palmyra

”Som enskild resenär kan du ta ansvar för kulturarvet genom att inte falla för frestelsen att köpa kulturföremål av misstänkt ursprung på semestern,” skriver Lars Amréus riksantikvarie Riksantikvarieämbetet, Mats Djurberg generalsekreterare Svenska Unescorådet och Maria Ellior Polismyndighetens nationella samordnare för kulturarvsbrott  i en debattartikel.

”Globalt är illegal handel med kulturföremål en storindustri som omsätter miljardbelopp, inte sällan kopplat till brottslighet av olika slag. De senaste 20 åren har till exempel kulturföremål från krigets Irak spridits över världen. Situationen har förvärrats i och med inbördeskrigen i Syrien och Libyen. Krigförande parter handlar med stulna och plundrade kulturföremål för att finansiera fortsatt krigföring.”

Läs hela debattartikeln här:

SVT Opinion (19/7-16)

Östra Småland nyheterna (29/7- 16)