Delar av kulturarv från Palmyra

Om du köper antika föremål utomlands bör du vara uppmärksam på var föremålet kommer ifrån. Föremål du köper utomlands kan vara en del i den illegala handeln med kulturföremål. Det finns också en risk att vinsten från den illegala handeln används för att finansiera terrorism.

– Vi behöver vara ansvariga turister. Dessa föremål kan ingå i ett stort pussel som omsätter miljardbelopp i dollar, säger Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Föremål som stulits i länder som Syrien och Irak kan föras in i närliggande länder som till exempel Turkiet där de blir en del i den internationella handeln med konstföremål.

– Mynt, skärvor, vaser och urnor är exempel på föremål som följer i spåren av den kulturarvsförstörelse som pågår i till exempel Syrien och Irak. Som turist kan det vara svårt att veta vad som är ett stulet föremål men det finns en skyldighet att reagera när vi ser något som kan antas vara stulet, säger Mats Djurberg.

Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare, berättar i Studio Ett om riskerna med att köpa konstföremål utomlands.