Läsning, konstnärlig yttrandefrihet och interkulturella utbyten är viktiga pusselbitar i att utveckla social hållbarhet. I november 2021 utsåg Unesco Göteborg till kreativ stad inom litteratur. Nu uppmärksammar Göteborg sin nya status med en mängd aktiviteter på Bokmässan 2022.

I år deltar två Unesco-professurer från Göteborgs UniversitetIngrid Pramling Samuelsson med inriktning på barns tidiga lärande och hållbar utveckling samt Ulla Carlsson, innehavare av Unesco-professur i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik.

Ingrid Pramling-Samuelsson

Hör Ingrid Pramling Samuelsson i passet ”Barns språk, litteracitet och läsning – vad gör vi av det vi vet?” den 22 september kl. 11.05-11.25 på Göteborgs Stads kultur- och skolscen. Samtalet arrangeras av Göteborgs Stad i samarbete med Göteborgs universitet

I samtalet ”Alla vi barn i Litteraturstaden Göteborg – från små till stora” den 25 september kl. 13.30-13.50 i Göteborgs universitets monter B07:74, möter du både Ingrid Pramling Samuelsson och Ulla Carlsson i ett samtal om hur vi kan växa som människor och bli ansvarstagande samhällsmedborgare.

Ulla Carlsson

Här utlovas konkreta tips till små och stora kring språk, läsande och medie- och informationskunnighet bland annat. Samtalet leds av Lena Ulrika Rudeke, Litteraturstadskansliet Litteraturstaden Göteborg och Jonsereds herrgård Göteborgs universitet. Samtalet arrangeras av  Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet.

Häng med där du är
Bokmässan 2022 pågår mellan den 22-25 september och många av Bokmässans samtal, seminarier och föredrag spelas in – både av Bokmässan själva och av Utbildningsradion.

Treklöver i kreativitet
Sverige har hittills tre kreativa städer. Östersund blev gastronomistad år 2010 och Norrköping antogs 2017 som Nordens första musikstad. Göteborg blev i och med sin utnämning 2021 Sveriges första litteraturstad. Totalt finns det 42 litteraturstäder i världen som samarbetar kring kreativitet för hållbar stadsutveckling i enlighet med Agenda 2030.

Mer om Unescos kreativa städer
Unesco startade programmet kreativa städer år 2004 för att skapa samarbeten mellan städer som har kreativitet som strategi för hållbar utveckling. Idag finns det 246 städer i nätverket, som tillsammans arbetar för att sätta kreativitet och kulturnäringar i fokus när det gäller den lokala utvecklingen. Utöver det finns ett aktivt internationellt samarbete mellan städerna.

Läs mer om arrangemangen där Göteborg är med som kreativ litteraturstad på Bokmässan 2022: Bokmässan i Göteborg – Litteraturstaden Göteborg – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Läs mer om Unesco Creative Cities Network här: Creative Cities | Creative Cities Network (unesco.org)

Läs mer om våra svenska Unescoprofessurer här: Unescoprofessurer i Sverige « Svenska Unescorådet