Den 28 september firas den internationella dagen för allas rätt till information. Fokus i år är de utmaningar som artificiell intelligens (AI), e-governance (IKT) och tillgång till information om dessa system, utgör. Den 28-29 september arrangerar Unesco en global konferens om AI i Tashkent, Uzbekistan. Under konferensen kommer fördelar och nackdelar med AI och e-governance att diskuteras, liksom möjligheter att öka kunskapen bland medborgare i dessa frågor.

Sverige deltar
Sveriges ambassadör till Unesco och OECD, Anna Brandt, deltar med ett videomeddelande utifrån sin roll som ordförande för IPDC – Unescos Internationella program för kommunikationsutveckling.
– Det är viktigt att fokusera på marginaliserade gruppers brist på tillgång till information och särskilt viktigt är det att förbättra kvinnors möjligheter, säger Anna Brandt.

Endast en femtedel av dem som arbetar professionellt med AI idag är kvinnor. Det riskerar att skapa system där stereotypa könsnormer reproduceras. AI-system påverkar miljarder människor över hela världen, varför Unesco har sett behovet av en gemensam syn på etikfrågor och vikten av mer utbildning så att människor kan förstå vad AI innebär.

Rekommendation underlättar
För att underlätta för stater att stifta lagar eller ta fram nationella policies kring AI, har Unesco tagit fram en rekommendation som handlar om Etik och AI. Sverige har varit delaktig i framtagandet, bland annat genom professor Virginia Dignum från Umeå universitet, som var med i expertgruppen.

Virginia Dignum. Foto: Mattias Pettersson. Syntolkning: Virginia Dignum sitter framför en dator.

Virginia Dignum understryker att rekommendationen är särskilt viktig eftersom det är den första internationella rekommendation på området som blivit godkänd av alla Unescos medlemsstater. Här återfinns ett universellt ramverk kring värden, principer och åtgärder som stämmer överens med internationell rätt. Särskilt fokus har lagts på att integrera etik i alla stadier av AI:s livscykel.

Varför är det viktigt att ta hänsyn till etik, när det gäller AI?
– AI påverkar oss alla och används bland annat som stöd för viktiga beslut i många sektorer. Det handlar om allt från medicinska diagnoser till kredit- och bidragsansökningar. Men AI ligger också till grund för olika tips vi får kring vad vi ska läsa, köpa eller besöka. I själva verket är AI inbäddat i många produkter och tjänster och kommer att användas mer och mer i framtiden. Om beslut och förslag från AI-system inte är i enlighet med mänskliga rättigheter eller sprider fördomar mot en viss grupp kommer inte bara de som tar emot denna information påverkas utan även samhället i stort, säger Virginia Dignum.

Hur kan vi hantera den utmaningen?
– Det är viktigt att alla har en baskunskap kring vad AI kan och inte kan göra och hur AI påverkar oss alla. Därför är just utbildning i detta så viktigt.

Vilka är de största internationella utmaningarna med AI?
– Även om vi är överens om vikten av mänskliga rättigheter och etik på en övergripande nivå, är vi inte alltid överens om hur dessa värden ska tolkas. Många människor tror att etik inom AI handlar om att AI-systemet levererar rätt svar. Men vad som är rätt för mig kanske inte är rätt för dig och varierar också i olika länder. Att förstå detta och säkra den globala tillgången till AI, samtidigt som vi delar på fördelarna och begränsar riskerna med AI, är en stor utmaning.

Och vad ser du för utmaningar i Sverige?
– Jag tror att det viktigaste här i Sverige är att säkerställa en dialog mellan den offentliga och den privata sektorn, liksom med akademin. Företag motiveras ofta av snabba förtjänster och ser inte de möjliga negativa konsekvenser som AI-användning kan medföra. Den offentliga sektorn behöver stöd för att utvärdera de AI-program som införskaffas för att underlätta för medborgarna. Och medborgare behöver bli mer medvetna och få utbildning kring AI.

– Tillsammans kan vi lösa det mesta av detta, men vi behöver en mer strukturerad och regelbunden dialog i dessa frågor, avslutar Virginia Dignum.

Fakta om Virginia:
Virginia Dignum är professor i social och etisk AI vid Umeå Universitet, Wallenberg chair i Responsible Artificial Intelligence samt programdirektör för WASP-HS (Humanities and Society). Hon har varit med i expertgruppen som tagit fram Unesco-rekommendationen om Etik och AI.
Virgnia Dignum är även med i den s.k. High Level group som arbetar med implementering av rekommendationen.

Läs mer om rekommendationen här: UNESCO member states adopt the first ever global agreement on the Ethics of Artificial Intelligence

Läs mer om AI-konferensen i Tashkent