”Genom att skaffa kunskap om och minnas historiska brott kan vi bygga en framtid av fred och skapa ett motgift mot hat och fördomar”, säger Irina Bokova, Unescos generaldirektör, angående ”Dagen mot rasism”, The International Day for Elimination of Racial Discrimination, som uppmärksammas den 21 mars.

2015 är temat ”Att dra lärdomar från historiska tragedier för att övervinna rasism idag”, och precis som Bokova anser kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunkhe att vi måste titta bakåt för att kunna skapa en bättre framtid.

”Kampen mot rasism pågår alla dagar, men idag vill vi uppmärksamma den extra mycket. Ingen människa ska behöva bli diskriminerad och utsatt för rasism, antiziganism, islamofobi, antisemitism eller afrofobi, och vi måste tillsammans värna om alla människors lika värde och rättigheter. Vi måste lära av historien för att undvika att göra samma misstag igen”, säger hon.

hands_rufino_uribe

Unesco har i många år arbetat för att sprida kunskap om slaveriets historia, bl a för att bryta ner stereotyper och förutfattade meningar för att komma åt främlingsfientlighet och  våld som grundas i hat och okunskap.

Genom utbildning arbetar Unesco med att sprida kunskap om slaveri och dess historia och uppmuntrar länder att tillsammans agera mot förtryck i alla dess former.

Unesco vill med dagen uppmärksamma de personer som kämpat mot slaveriet och vilka vi kan och bör inspireras av. Genom att minnas och lära av det förgångna får vi verktyg för att arbeta för en framtid i fred där allas lika värde och rättigheter respekteras.