”Genom sina ord och sin rytm ger poesin form till våra drömmar om fred, rättvisa och värdighet och ger oss också styrkan och viljan att mobilisera oss för att få dem att besannas.”

Så säger Unescos generaldirektör Irina Bokova om poesin och dess betydelse. I en värld där yttrandefrihet är en fråga som diskuteras alltmer blir diskussioner om olika kulturyttringar viktiga.

Intresset för poesi har ökat kraftigt under de senaste 30 åren, en utveckling som Unesco uppmuntrar, och 1999 utsågs den 21 mars till Världspoesidagen, The World Poetry Day.

Unesco vill uppmärksamma den viktiga sociala roll som poesin spelar för att belysa samhällsfrågor och sätta fokus på de som arbetar för en bättre värld med orden som verktyg. Poesin är också viktig eftersom den går tillbaka till gamla traditioner som muntligt berättande, vilket är av stort värde för att bevara hotade kulturer och språk.

”Världspoesidagen är ett bra tillfälle att uppmärksamma den roll som poesi spelat för samhällsförändring genom historien och vikten av att vi bevarar den även för kommande generationer. Poesin ger en grund för mångfald och uppmuntrar till dialog, och är på så sätt ett viktigt verktyg för att skapa tolerans och respekt mellan människor och kulturer”, säger Alice Bah Kunkhe, Sveriges kultur- och demokratiminister, med anledning av Världspoesidagen.

 

animationibnarabi_2

 

Läs mer om Världspoesidagen på Unescos hemsida: