I slutet av 2015 kommer FN att besluta om nya mål för hållbar utveckling. Ett av de föreslagna målen handlar om vatten, som är en grund för livet på jorden, men som också ofta leder till konflikt. Målet syftar bland annat till att skapa mer hållbara mönster inom produktion och konsumtion.

vatten

 

Den 22 mars firas Världsvattendagen världen över, och i samband med det lanserades den 20 mars FN:s World Water Report, ”Water for a Sustainable World”. Rapporten slår fast att om ingenting görs kommer vi ha en fyrtioprocentig brist på vatten 2030. Vattenrelaterade konflikter leder ofta till stora sociala och ekonomiska problem som drabbar redan utsatta grupper hårdast, som till exempel de allra fattigaste, barn, kvinnor och personer med funktionsnedsättningar.

”Rapporten kommer i helt rätt tid när vi nu planerar de nya målen för hållbar utveckling”, säger Irinia Bokova, Unescos generaldirektör. ”Hållbara vattenresurser är fundamentala grunder för att kunna minska fattigdomen”.

Unesco har ett tydligt mandat inom FN att arbeta med havs- och vattenfrågor och har två vetenskapliga program som arbetar inom området: International Hydrological Programme (IHP), och Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC).

I Sverige invigs den 23 mars ett så kallat Unesco kategori 2 center i Stockholm. Centret kommer att vara placerat vid Stockholm International Water Institute (SIWI) i samarbete med Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Lär mer om centret här

Här kan du läsa mer om Världsvattendagen och FNs rapport