Nu är det beslutat vilka tre projekt som kommer att vara Sveriges bidrag till det s.k. Unesco-Japanpriset för utbildning för hållbar utveckling som Unesco har inrättat med stöd av Japan. Priset som delas ut för tredje året, ska uppmärksamma individer, institutioner, organisationer eller andra som på olika sätt har engagerat sig i arbetet för utbildning för hållbar utveckling.

Bild på människor som är glada
© Unesco

Likt föregående år är det tre pristagare som ska utses av Unesco. De kommer få ta emot 50 000 US dollar var vid en ceremoni i slutet av 2017 i Paris. Urvalet baseras på hur väl de nominerade projekten lever upp till kriterierna Förändring, Integrering och Innovation. Nytt för i år är att de projekt eller program som nomineras måste ha varit aktiva i minst fyra år samt att de ska leda till individuell och social förändring.

De kandidater som Sverige har valt att nominera är:

  • Energifallet – Naturskyddsföreningen är ett webbaserat utbildningsmaterial för hållbar utveckling, väl utformat för skolprojekt om de globala utvecklingsmålen. Syftet är att svenska tonåringar ska få möjlighet att på ett ämnesövergripande sätt utforska hållbar utveckling av energi och naturresurser, ansvarsfull konsumtion och produktion samt studera företags hållbarhetsarbete. Projektet drivs med stöd av IKEA och skapar en helhet där kunskaper blir relevanta genom att koppla ihop lärandet i skolan med studiebesök och möten med vuxna utanför skolan.
  • ISYMP (Internationella Stiftelsen Young Masters Programme) är ett kostnadsfritt, globalt online-learning program som riktar sig till gymnasielever över hela världen. Utbildnings­plattformen omdefinierar rollerna hos lärare och elever och har utvecklat en ny pedagogik (Crowdlearning). Syftet är att fördjupa unga människors förståelse för frågor kring hållbar utveckling, som i sin tur ska skapa positiva bidrag för att implementera Agenda 2030.
  • Naturskolan i Umeå arbetar med att synliggöra sambandet mellan lokala och globala problem genom kurser och fortbildning av förskole- och grundskolelärare. Projektet har lett till att majoriteten av skolor i regionen blivit certifierade som Skolor för hållbar utveckling. Projektet innefattar även ett Rådslag för hållbar stadsutveckling som fokuserar på elevers deltagande i samhällsfrågor som rör hållbar utveckling. Deras upplevelsebaserade arbetssätt innebär att relationer skapas, till både människor och miljöer vilket bidrar till en större förståelse för en hållbar utveckling och arbetet med de globala målen.

Läs mer om priset här.