Unesco har att beslutat att utse Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, till officiell samarbetsorganisation. Beslutet har skrivits under av Unescos generaldirektör Irina Bokova i Paris.

Barn i klassrum med lärare vid skrivtavla

 

Som första helsvenska organisation att ingå samarbete på denna nivå med Unesco, kommer RFSU att fungera rådgivande till Unesco framför allt i verksamhet kopplad till sexualundervisning och sexualupplysning. Men som partnerorganisation till Unesco kommer RFSU också bjudas in att medverka både vid Unescos generalkonferens och vid andra större möten och konferensen som Unesco arrangerar. RFSU har redan tidigare ingått i arbetsgruppen för Unescos internationella lärarhandledning för sexualundervisning (International Technical Guidance on Comprehensive Sexuality Education).

Svenska Unescorådet har kontaktat Maria Andersson, generalsekreterare för RFSU, för att få reda på mer om RFSU:s arbete och vad det innebär att bli samarbetsorganisation till Unesco:

Hur arbetar RFSU med frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)? 

RFSU arbetar med sexualupplysning, metodutveckling och att påverka och följa upp politik som påverkar SRHR både lokalt och nationellt i Sverige och dessutom internationellt där vi även har partners i mer än tio länder. Det senaste året har vi på hemmaplan bland annat haft ett fokus på att nå unga nyanlända personer som av olika skäl inte fått den sexualundervisning i skolan som vi har rätt till i Sverige. Vi har också en klinik i Stockholm.

Vad kommer det officiella samarbetet med Unesco att innebära för ert arbete? 

Frågan om ungas rätt till sexualundervisning har varit på RFSU:s agenda sedan 1933 då vi bildades. Unesco är det FN-organ som framför allt arbetar med att utveckla en fullödig och evidensbaserad sådan: comprehensive sexuality education. Att kunna ha ett närmre samarbete med Unesco och möjlighet att vara rådgivande eller delta i samtal kopplat till dessa frågor kommer att utveckla vårt arbete. Förhoppningsvis kan vi också bidra.

Vad anser du vara de största utmaningarna för SRHR just nu i ett internationellt sammanhang?

Det finns tyvärr ett motstånd mot sexualundervisning och SRHR i olika länder. Det leder också till att förhandlingar och överenskommelser i FN försvåras och inte blir lika bra som de borde vad gäller SRHR. Det är mycket tragiskt, då unga har rätt till information om sin kropp så att de kan fatta beslut om sina liv. Vi behöver samarbete globalt för att slå hål på myter om sexualundervisning och visa på behoven. Bra sexualundervisning räddar liv och unga som fullföljer skolan har bättre förutsättningar att försörja sig senare i livet.

Maria Andersson”Unga ska ha rätt att fatta beslut om sina kroppar, sin sexualitet och om och när de vill ha barn senare i livet anser RFSU. Här är sexualundervisningen central.”

 

 

 

 

Maria Andersson. © RFSU

Sedan organisationens grundande har Unesco sökt samarbete med ickestatliga organisationer inom alla Unescos intresseområden för att få större genomslag för olika aktiviteter och program. I det nätverk av samarbetsorganisationer där RFSU kommer ingå finns till exempel Amnesty International, International Council of Museums (ICOM) och internationella PEN.

Läs mer:

Om Unescos samarbetsorganisationer

Om Unescos arbete med sexualundervisning och sexualupplysning

Om RFSU