Lena Sommestad, Svenska Unescorådets ordförande, har tillsammans med Katarina Sundberg, ordförande för biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle, och Johanna MacTaggart, nationell koordinator för Unescos biosfärprogram i Sverige, skrivit en debattartikel som lyfter Unescos biosfärområden roll för att genomföra FN:s agenda för hållbarhet. Kommunerna har chansen att ta ledningen i det svenska hållbarhets arbetet, skriver de.

Det är sedan länge känt att kommuner och landsting har spelat en nyckelroll i Sveriges framgångsrika arbete för god miljö och hållbar utveckling. Svenska kommuner har stor kapacitet och stark demokratisk förankring. Genom självständigt arbete, lokala nätverk och en vilja att hitta kreativa lösningar är kommunerna en motor för samhällsförändring.

En alltför sällan uppmärksammad – men fruktbar – utgångspunkt för lokalt arbete med Agenda 2030 är Unescos biosfärområden. Unescos program Människan och biosfären etablerades redan 1971, och var då unikt genom att sätta människans relation till livsmiljön i fokus. Idag fungerar biosfärområden runt om i världen som modellområden för Agenda 2030.

Läs hela artikeln här.