”Tillgång till information är avgörande för att vi ska kunna förstå världen, minnas historien och lära av den. Innehållet i arkiven är därför viktiga, vilket också kan göra dem politiskt laddade.

Av tradition har vi betraktat dokument och samlingar som nationella angelägenheter; dokument visar på vår historia och händelser i vårt land. Men frågan är om vi kan, och ska, fortsätta att se dem på samma sätt i vår allt mer globaliserade värld?”

Så skriver Mats Djurberg,Svenska Unescorådets generalsekreterare och Björn Jordell, före detta riksarkivarie, ordförande i kommittén för Unescos Världsminnesprogram i Sverige, i Upsala Nya Tidning med anledning av att den 28 september är Unescos internationella dag för tillgång till information.

Läs hela debattartikeln här.