Pressbild. © UNESCO
© UNESCO

”För över tvåtusen år sedan skrev Aristoteles: ’alla människor har av naturen ett begär att få veta’. För att veta krävs tillgång till information – denna grundläggande mänskliga rättighet är en del av vad det innebär att vara människa, det är avgörande för inkludering och dialog, det är en grund för rättstaten och god samhällsstyrning och det är viktigt för bearbetning av nya vägar till en hållbar utveckling.

Det skriver Unescos generaldirektör Irina Bokova i ett uttalande med anledning av att den 28 september är Internationella dagen för tillgång till information. I år firas den för första gången.

I Sverige uppmärksammas dagen på Västerås stadsbibliotek där Svenska Unescorådets ledamot Niclas Lindberg är bibliotekschef. Han kommer tillsammans med Kerstin Lundman från Svenska Unescorådets kansli att finnas på plats under förmiddagen den 28 september och visa bibliotekets utbud, hjälpa till med att skaffa lånekort och svara på frågor. Här finner du en lista på hur dagen firas i resten av världen.

I år är det också 250 år sedan Sveriges, och världens första, tryckfrihetsförordning antogs. Trots att det är mer än två sekel sedan kan och ska rätten till information aldrig tas för given. På flera håll i världen görs ständiga inskränkningar i yttrandefriheten och i människor möjlighet att hålla sig informerade. Trots det har antalet länder som antagit lagar om informationsfrihet ökat, från 19 länder år 1995 till 102 länder 2014. Här hittar du fler grafiker med statistik för dagen och här finner du mer information från Unesco om dagen.

Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg och före detta riksarkivarie, ordförande i kommittén för Unescos Världsminnesprogram i Sverige Björn Jordell skriver i Uppsala Nya Tidning med anledning av dagen,

”Tillgång till information är avgörande för att vi ska kunna förstå världen, minnas historien och lära av den. Innehållet i arkiven är därför viktiga, vilket också kan göra dem politiskt laddade.” Läs hela debattartikeln här.