”I tider av förändring, när invant möter ovant och samhällssystem möter samhällssystem, blir kulturarv ofta en frontlinje för heta debatter om kultur och värderingar. Det finns i dag starka krafter som förenas i en kultursyn som menar att den nationella kulturen eller den föreställda grupptillhörigheten är särskilt unik. Det blir därför viktigt att sprida kunskap om vår gemensamt skapade historia. I ett polariserat samhälle kan världsarven spela en viktig roll genom att väcka nyfikenhet på denna kunskap och utgöra rum för möten och samtal.”

Det skriver Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare, Lars Amréus, riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet och Aleka Karageorgopoulos ordförande för Världsarv i Sverige på Upsala Nya tidnings debattsidor i dag.

Läs hela debattartikeln här. Du kan också läsa lokala versioner av debattartikeln med lokala exempel från elva av de svenska världsarven här.

Höga kusten
Höga kusten, som är ett av de svenska världsarven. Foto: Patrik Bylund