Med anledning av att Unescos Världsarvskommitté, där Norge just nu är medlem, möts för den 42a gången i Bahrain 24 juni – 4 juli, har de norska och svenska Nationalkommissionerna skrivit en gemensam debattartikel.

Rika länder bör bidra mer till skydd av natur- och kulturarvsmiljöer som inte bara gynnar dem själva. Trovärdigheten för Unescos världsarvslista hotas av Världsarvskommitténs ökade politisering … Natur- och kulturarvsmiljöer är viktiga för oss alla. Därför gör vi gör oss själva en björntjänst om vi låter nationella egenintressen gå före kvalitet vid utnämningarna av nya världsarv.

Så skriver Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unesco-rådet, Tora Aasland är ordförande för den norska nationalkommissionen för Unesco. 

Läs hela artikeln här. En engelsk version av artikeln finns publicerad i The Globalist och en norsk version publicerades i Klassekampen.