Sveriges ambassadör till Unesco och OECD, Annika Markovic, och Unescos generaldirektör, Audrey Azoulay, undertecknar avtalet mellan Sverige och Unesco. © UNESCO/Christelle ALIX

Vid en ceremoni på Unesco i Paris den 10 juli undertecknade Sverige och Unesco ett avtal som innebär att Sida under perioden 2018-2021 kommer att stödja Unesco med 430 miljoner svenska kronor. Stödet kommer att gå till Unescos arbete inom utbildning, press- och yttrandefrihet och konstnärlig frihet.

Tidigare i år har Sida också gjort en ny särskild satsning på Unescos arbete med flickors utbildning i Afghanistan på 180 miljoner kronor samt en fortsatt satsning på Unescos arbete med att utveckla sex- och samlevnadsundervisning i södra och östra Afrika på 200 miljoner kronor. Utöver detta stödjer Sverige också Unescos insatser för havsfrågor samt organisationens reformarbete. Totalt uppgår det nya svenska stödet därmed till mer än 800 miljoner kronor.

Regeringens pressmeddelande: Sverige ökar sitt stöd till Unesco

Artikel på Unescos hemsida: Sweden commits $48 million to UNESCO to reinforce strategic partnership