Foto: Nakiru, 15 år, lär sig att stava i nord-östra Uganda. ©UNESCO/Marc Hofer

I över 40 år har Unesco uppmärksammat den internationella läskunnighetsdagen för att påminna det internationella samfundet om vikten av läs- och skrivkunnighet, som en drivkraft för utveckling. Läs- och skrivkunnighet är en mänsklig rättighet och grunden för allt lärande.

Läskunnighet är en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och för att säkerställa fred och demokrati. Att utbilda människor i läs- och skrivkunnighet skapar en positiv spiral, där läskunniga föräldrar är mer benägna att sända sina barn till skolan och personer har större chans att tillvarata olika utbildningsmöjligheter.

Unesco:s generaldirektör Irina Bokova menar att läskunnighet är den ultimata investeringen i framtiden ”Vi önskar att se ett århundrande där varje barn kan läsa och använda denna förmåga för att vinna autonomi”. Under 2000-talet skall fokus ligga på alla människor rätt till grundläggande skriv- och läskunnighet, som ett led i att stärka människor och bidra till samhällsutveckling.

Läs mer här »