johanna mactaggartJohanna MacTaggart är koordinator för Unescos biosfärprogram, the Man and the Biosphere Programme (MAB), i Sverige. Här berättar hon om programmet och sitt uppdrag.

Vad är det som gör programmet så viktigt och unikt?
– Biosfärprogrammet är viktigt då det sätter fokus på hållbar utveckling. Det består av ett stort antal utvalda områden i världen, som fungerar som exempel på hur det är möjligt att arbeta i en lokal kontext med globala hållbarhetsfrågor och utmaningar.
– Programmet utmärker sig på flera sätt, bland annat genom den nära kopplingen mellan vetenskap och praktik. Biosfärprogrammet stöder vetenskaplig forskning, och den nya kunskapen kan direkt appliceras lokalt av människorna som lever i biosfärområdena. Det pågår en ständig dialog mellan forskning och lokalsamhälle. Det är också unikt genom att det bygger på lokalt engagemang och lokal förankring. I alla biosfärområden är det en lokal organisation som är navet, och som uppmuntrar och engagerar andra i området att alliera sig med tanken hållbarhet.

Vilka är Unescos möjligheter respektive utmaningar på ditt område som du ser det?
– Unesco har en viktig roll i de här frågorna. Hållbar utveckling uppmärksammas mer och mer runt om i världen, och det finns ett stort behov av goda exempel. Biosfärprogrammet grundades redan på 70-talet och har alltid varit före sin tid, så inom programmet finns mycket kunskap och goda erfarenheter. Vi märker att det blir ett större och större sug efter kunskap om hur man jobbar i biosfäromården, och där kan vi nu bistå.
– Den stora utmaningen är kommunikationen. Biosfärprogrammet och vad det innebär är en komplex sak att kommunicera. Dessutom är nätverket inom programmet väldigt stort. Det finns över 600 biosfärområden och varje område engagerar många. Det är en utmaning att kunna fånga alla goda exempel och synliggöra det som görs!

Vad är din roll inom det här programmet?
– Jag arbetar som nationell koordinator för biosfärprogrammet. Det innebär att jag bland annat stöttar utvecklingen av nya initiativ och coachar de befintliga biosfärområdena i den mån de behöver. Dessutom är jag med och arrangerar olika aktiviteter, så som workshops och biosfärdagar. Jag är stationerad i Mariestad och arbetar även lokalt där som koordinator för biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.
– För närvarande är jag också Sveriges representant i den globala styrelsen. Sverige har en plats i styrelsen från år 2013 till 2017.

Vad är det roligaste och mest spännande med ditt arbete?
– Det roligaste är att få jobba med de här frågorna på alla nivåer: både lokalt och globalt, och att få se samspelet däremellan. Den ena stunden arbetar jag lokalt med exempelvis lärare eller andra aktörer i ett biosfärområde, den andra är det programmets globala styrelse.
– Jag trivs verkligen i min roll som nationell koordinator, eftersom programmet är något som verkligen gör nytta. Det är underbart att arbeta med något som faktiskt gör skillnad och bidrar till en positiv förändring i världen!