_DSC1917

Erik Norberg, fd riksarkivarie och särskild rådgivare för Världsminnesprogrammet

Vad kommer du att arbeta med som särskild rådgivare?

Jag vill gärna inrikta mig på att arbeta för att i Sverige sprida kunskap om Världsminnesprogrammet. Ett mål är en nationell lista över arkiv eller samlingar av betydelse. En plattform kan bli det möte för svenska arkiv, bibliotek och museer som vår egen nationalkommitté anordnar den 1 april. Naturligtvis vill jag gärna följa det arbete som görs inom Unesco och de internationella arkiv- och biblioteksorganisationerna.

Vilka är dina förväntningar på uppdraget?

Att vi i vårt land skall lyckas skapa förståelse för värdet av Världsminnesprogrammet samt att man inom Unesco skall uppmärksamma de tankar som vi själva har.

Vad har du för Unescobakgrund?

Jag har haft glädjen att arbeta med olika FN-organ, dels som anställd vid UNIDO under ett par år, dels i olika uppdrag knutna till UNESCO. Under min tid som riksarkivarie samt vice ordförande i ICA (International Council on Archives) och ordförande i dess Europaorganisation hade jag löpande kontakter med UNESCO. Under några år var jag ledamot i Bureau of the UNESCO Intergovernmental Committee of the Intergovernmental Informatics Programme (IIP), och jag har utfört fältuppdrag i Afrika för organisationen. Under en period var jag ledamot av svenska Unescorådet, och jag har tidigare varit ordförande och nu ledamot av den svenska Nationalkommittén för Världsminnesprogrammet.

Vilka är Unescos utmaningar respektive möjligheter på ditt område som du ser det?

En mycket viktig uppgift är att vidareutveckla Världsminnesprogrammet till att bli något mer än en lista över värdefullt kulturarv. Framförallt borde det kunna fungera som hävstång för åtgärder för att förbättra bevarande och tillgänglighet. Och då borde självklart ökade insatser på digitalisering och förbättrade söksystem stå i centrum.

Läs mer om Svenska Unescorådets särskilda rådgivare 2014