e1fda90137

Den nya hemsidan, ”Working with Development Partners to Promote Freedom of Expression”, är en integrerad del av Unescos hemsida och syftar till att synliggöra Unescos projekt för yttrandefrihet. På sidan finns information om omkring 15 olika projekt runt om i världen. Beskrivningar av projekten kan enkelt nås genom att klicka på länderna där projekten utförs.

Sverige via Sida är en av bidragsgivarna och stöttar bland annat Unescos rapport ”World Trends in Freedom of Expression and Media Development” som lanseras vid en konferens i Stockholm den 25 mars.

På hemsidan, som kommer att uppdateras löpande med information, finns också tidningsartiklar och publikationer med koppling till projekten. Ambitionen är att detta ska kunna tjäna som en resurs för de som är involverade i projekten och Unescos medlemsländer.