Onsdagen den 19 mars bjuder Svensk Biblioteksförening och Svenska Unescorådet in till konferensen ”Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest” på Centralposthuset i Stockholm.

Den nya bibliotekslagen betonar bibliotekens roll i det demokratiska samhällets utveckling genom att förmedla kunskap och information till alla samhällsmedborgare och bidra till fri åsiktsbildning. De värden som lyfts fram i IFLA:s och Unescos biblioteksmanifest är universella och gäller för alla bibliotekstyper; forsknings- och specialbibliotek, regionala bibliotek, folk-, skol- och fängelsebibliotek .

Under förmiddagen hålls storföreläsningar som bland annat tar upp viktiga principer i manifesten och under eftermiddagen inbjuds deltagarna att fördjupa sig i enskilda manifest. Svenska översättningar av samtliga manifest kommer att presenteras och delas ut under konferensen.

Martin-Schibbye-188x300
Foto: Magnus Bergström

Martin Schibbye, journalist och författare berättar om sitt och Johan Perssons biblioteksprojekt och vad litteraturen betydde för dem i fångenskap.

Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet, är moderator och berättar om Unescos arbete för pressfrihet, yttrandefrihet, informationsfrihet och bibliotek.

Barbro Bolonassos, bibliotekschef Fisksätra bibliotek, talar om att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister.

Tid: Den 19 mars 2014 10.00 – 15.00. Kaffe och smörgås samt registrering från 9.15. Lunch 12.30.
Plats: Centralposthuset på Vasagatan, ingång Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm
Anmälan: Till info@biblioteksforeningen.org senast 10 mars. Ange ”Manifest” i ämnesraden. Var vänlig ange eventuell specialkost samt vilket seminarium du vill delta i under eftermiddagen i ditt svar.

Nedan finns fullständigt program för dagen.

Program IFLA-konferens