9–14 december träffas Unescos medlemsländer i Bogotá, Colombia, för att diskutera arbetet med immateriellt kulturarv – traditioner, seder och bruk. På dagordningen står bland annat Unescos lista över representativa immateriella kulturarv. För första gången någonsin föreslås att stryka ett immateriellt kulturarv, festivalen i Aalst i Belgien, från listan. Anledningen är att festivalen vid upprepade tillfällen haft rasistiska och antisemitiska inslag.

Mats Djurberg, generalsekreterare på Svenska Unescorådet, välkomnar beslutet: ”Det rör sig om grovt rasistiska och antisemitiska karikatyrer. Unesco har en viktig uppgift att motverka rasism och antisemitism. Det är bra och viktigt att organisationen på det här sättet visar att det här är oacceptabelt.”

I samband med mötet i Bogotá kommer Sverige att lansera sin kandidatur till Unescos kommitté för immateriellt kulturarv. Målet är att Sverige ska få en plats i kommittén för perioden 2020-2024.

Unesco valde 2018 att uppmärksamma den svenska berättarprojektet Sagobygden i Ljungby som ett gott exempel på hur man kan trygga och föra vidare immateriellt kulturarv.

Frågor och svar om immateriellt kulturarv

Vad är ett immateriellt kulturarv?

Ett immateriellt kulturarv är traditioner och kunskap som förs vidare mellan människor, till exempel hantverkskunskap, ritualer och musik.

Är ett immateriellt kulturarv samma sak som ett världsarv?

Nej, ett världsarv är en plats eller en byggnad, till exempel Drottningholms slottsområde. Ett immateriellt kulturarv är en tradition eller kunskap, till exempel Spaniens flamenco eller Frankrikes måltidstradition.

Vad styr Unescos arbete med immateriellt kulturarv?

Det viktigaste dokumentet är Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet från 2003. Sverige anslöt sig till konventionen 2011.

Finns det en lista över immateriellt kulturarv i Sverige?

De länder som anslutit sig till konventionen ska göra nationella förteckningar över immateriellt kulturarv för att skapa överblick och ge möjlighet till bättre överföring av kunskap. Institutet för språk och folkminnen samordnar arbetet med förteckningen i Sverige. Förteckningen heter ”Levande traditioner” och finns här.

Har Unesco några listor över immateriella kulturarv?

Ja, Unesco har två listor och ett register kopplade till konventionen:

1) En lista över representativt immateriellt kulturarv. Här finns till exempel den indiska yogan och den turkiska kaffetraditionen.

2) En lista över immateriellt kulturarv som behöver omedelbart stöd för att inte försvinna.

3) Ett register med goda exempel på hur man kan arbeta med att trygga immateriella kulturarv.

Hur blir någonting listat som ett immateriellt kulturarv?

Unescos kommitté för immateriella kulturarv beslutar vilka immateriella kulturarv som ska tas upp på listorna och registret. Kommittén består av 24 medlemsländer som anslutit sig till konventionen. De utses vartannat år för en period på fyra år. Det är regeringen i varje land som är ansvarigt för att nominera till listorna och registret. Sverige kandiderar till en plats i kommittén för perioden 2020-2024.

Har Unesco uppmärksammat de immateriella kulturarven i Sverige?

2018 upptogs Sagobygden i Ljungby på Unescos register över goda exempel på hur man kan arbeta med att trygga immateriella kulturarv. Sverige har inte nominerat några immateriella kulturarv till listorna.