bubblaFN

På FN-dagen den 24 oktober finns FN-familjen i Sverige på plats på Stockholms Centralstation. I år lyfter vi fram de utvecklingsmål som FN har satt upp, och som ska vara uppnådda 2015. I januari 2016 tar nya globala utvecklingsmål vid och just nu pågår ett intensivt arbete i FN och runt om i världen där de nya globala utvecklingsmålen diskuteras. Vi kan alla vara med och påverka det arbetet!

I vår monter på Centralstationen kan du bland annat lära dig mer om FN:s arbete och diskutera med företrädare för de deltagande organisationerna. Besök vår utställning med utvecklingsmålen och lär dig mer om de nya hållbarhetsmålen post 2015. Du har också möjlighet att rösta på de utvecklingsområden som du tycker är viktigast, antingen genom att rösta i vår monter eller på myworld2015.org!

Mellan kl. 15.00–17.00 är ni välkomna att lyssna på bl.a. Martin Schibbye, Birgitta Ohlsson och Amelie von Zweigbergk i Speakers Corner! FN-montern ligger på gatuplanet till höger om huvudentrén från Vasagatan, kl. 08.00-18.00.

Arrangörer:

FN-förbundet fn.se

FN:s flyktingorgan UNHCR unhcr.se

FN:s utvecklingsprogram UNDP se.undp.org

Stockholms FN-förening fn.se/stockholm

Svenska Unescorådet unesco.se

UNICEF Sverige unicef.se

UN Women Sverige unwomen.se