En kvinna hämtar vatten från en flod i Peru ©UNESCO/Zevaco
En kvinna hämtar vatten från en flod i Peru ©UNESCO/Zevaco

För att möta behoven hos en ökande befolkningen – som ställer krav på matproduktion och energi, krävs ökat samarbete. Samhälle, ekonomi och miljö påverkas av hur samarbetet kring vatten utformas, men också av attityder och förhållningssätt. För att kunna förbättra hanteringen av och synen på naturresursen krävs dialog och förståelse mellan olika parter.

Peru och Bolivia ingår i ett projekt som syftar till att skydda den biologiska mångfalden och öka stabiliteten i regionen – kring den gemensamma sjön Titicaca. Projektet syftar till att öka dialogen och informationsutbytet mellan länderna. En avgörande faktor för framgång i beslutsprocesser kring resurshantering är inkluderingen av civilsamhället. I Niger hölls 2006 ett regionalt forum om vattenresurser, som för första gången samlade civilsamhällets organisationer som där fick möjlighet att diskutera frågan med statsrepresentanter och övriga parter.

Det här är några av de konkreta exempel på vattensamarbete som har publicerats i ”Free Flow: Reaching Water Security through Cooperation”. Publikationen lanserades den 9 oktober, som en del av att uppmärksamma det Internationella året för vattensamarbete. ”Vattensamarbete handlar om att bekämpa fattigdom och hunger, och att skydda miljön” sa Unescos generaldirektör Irina Bokova.

Läs mer här