På den internationella FN-dagen 24 oktober samlas FN-familjen i Sverige till en manifestation för världens fattiga. Vi ordnar ett stort evenemang på Centralstationen i Stockholm för att uppmärksamma millenniemålen och inbjuda till dialog om hur långt vi har kommit och hur vi tillsammans kan nå de åtta målen till 2015.

Mellan kl. 08.00 – 19.00 välkomnas alla att besöka utställningen som belyser varje millenniemål och de personliga människoöden som döljer sig bakom siffrorna. Besökare får också rösta fram det viktigaste millenniemålet, provsmaka nödproviant och på olika sätt engagera sig för världens fattiga.

Mellan kl. 14.00 – 16.00 presenterar kunniga och engagerande talare sin syn på millenniemålen i ”Speakers Corner”. Bland talarna finns Gunilla Carlsson, biståndsminister, Margareta Winberg, ordförande för UN Women Sverige och Annika Markovic, Sveriges Miljöambassadör. Efter anförandet är talarna tillgängliga för frågor och samtal.

» Se programmet för FN-dagen här.

Om Millenniemålen 

Milleniemålen är åtta mätbara mål som handlar om hur vi kan förbättra livet för världens fattiga. Världens länder har enats om att uppnå millenniemålen 2015:

  1. Halvera jordens fattigdom och hunger
  2. Se till att alla barn får gå i grundskola
  3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
  4. Minska barnadödligheten
  5. Förbättra mödrahälsan
  6. Stoppa spridningen av hiv och aids
  7. Säkra en hållbar utveckling
  8. Öka samarbetet kring bistånd och handel

Många framsteg har gjorts sedan millenniemålsdeklarationen skrevs under för mer än 10 år sedan. Målen har bland annat bidragit till minskad fattigdom och barnadödlighet, att fler än någonsin tidigare börjar skolan, samt stora satsningar på rent vatten. Samtidigt återstår mycket. Utvecklingen är ojämn och tenderar att inte nå världens mest utsatta människor.

» För mer information om millenniemålen, klicka här.