Den 22-23 november bjuder Unesco, UNDP, OHCHR och UNDOC in till ett UN Inter-Agency-möte om journalisters säkerhet i Wien. Svenska Unescorådet samarrangerar ett event under mötet tillsammans med den svenska sektionen av Reportrar utan gränser. Journalisten Martin Schibbye och fotografen Johan Persson har en egen programpunkt där de berättar om sina erfarenheter från tiden i Etiopien och vilka skyddsmekanismer de anser behövs för journalister i krigszoner och andra känsliga områden.

» Se webbsändningen live.

Mötet utgör steg två i en process som inleddes i september förra året. Då bjöd Unesco in till ett första UN Inter-Agency-möte med målsättningen att tillsammans med andra FN-organ ta fram en gemensam handlingsplan – UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity. Syftet med handlingsplanen var att förbättra samarbetet mellan FN-organen på detta område. Resultatet blev ett handlingsorienterat dokument med flera konkreta insatser för att förbättra journalisters. Bl.a. föreslogs skapandet av en koordineringsmekanism mellan FN-organen och ett ökat samarbete med andra mellanstatliga organisationer på internationell och regional nivå.

Vid mötet i Wien ska samma aktörer utarbeta en genomförandestrategi för planen, med åtgärder som ska vara både konkreta, tidsbundna och mätbara.

Den första halvdagen av mötet (22 nov) är öppet för ackrediterade journalister, och inleds med en journalistfrukost med ett påföljande round table med bl a UN Special rapporteur Frank la Rue och OSSE:s Danja Mijatovic.

Att notera särskilt är att journalisten Martin Schibbye och fotografen Johan Persson kommer att ha en egen programpunkt (kl. 11.30-12.00) där de berättar om sina erfarenheter från tiden i Etiopien och vilka skyddsmekanismer de anser behövs för journalister i krigszoner och andra känsliga områden. Svenska Unescorådet samarrangerar eventet med den svenska sektionen av Reportrar utan gränser. RUG:s kanslichef Urban Löfqvist leder diskussionen.

» Förmiddagens program direktsänds här från kl. 10.00.

» Pressmeddelande om Schibbyes och Perssons medverkande i FN-mötet.