Världsfilosofidagen skapades 2005 då Unescos medlemsländer konstaterade att ”filosofi är en disciplin som uppmuntrar till kritiskt och självständigt tänkande och har förmågan att bidra till bättre förståelse om världen, samt förespråka tolerans och fred”.

Temat för 2012 är ”Kommande generationer”. Många evenemang kommer att ordnas på internationell, nationell och lokal nivå för att uppmana till reflektion runt världsläget och framtida utmaningar.

Världsfilosofidagen tillhör alla som intresserar sig för filosofi. Unesco uppmuntrar stater och institutioner, civilsamhällets organisationer, skolor med flera att ta till vara på möjligheten att uppmärksamma den 15 november.

» Läs mer om årets världsfilosofidag.
» Läs mer om Unesco och filosofi.
» Läs om det internationella nätverket för kvinnliga filosofer.