I sommar håller Unescos världsarvskomitté möte i Bonn i Tyskland, och i samband med mötet planeras en utställning med namnet ”Heritage Heroes”. 12- 15 personer med stort personligt engagemang och arbete för att skydda och bevara världsarv ska porträtteras till utställningen. Nu söker tyska Unescokommissionen fotografer med intresse för världsarv och Unescos arbete samt erfarenhet av att producera utställningar som vill delta med fotografier. Senast den 16 mars ska förslag på personer att porträttera sändas in till den tyska Unescokommissionen.

Läs mer här.