technical_assistance_senegal_2

 

Mångfaldskonventionen handlar om bevarande och främjande av den kulturella mångfalden baserad på principer om mänskliga rättigheter inklusive yttrandefrihet. Nu utökar Unesco det expertnätverk som finns, med syfte att stödja kapacitetsutveckling av olika initiativ för att implementera konventionen i utvecklingsländer.

Nätverket grundades 2011 genom ett EU-finansierat projekt och består just nu av 30 internationella experter inom olika områden av kulturpolitiken. Projektet syftade till att stärka kulturpolitik och kultursektorn i utvecklingsländer genom olika typer av tekniska åtgärder.

Nu är det dags att förnya och öka mångfalden inom expertnätverket, både gällande expertis och geografisk representation. Särskilt experter från arabländerna, Afrika, Asien och Oceanien efterfrågas.

Nätverket kommer arbeta för att assistera utvecklingsländer inom Mångfaldskonventionens olika tematiska områden med de behov och prioriteringar som länderna lägger fram och med konventionen som grund.

Sista ansökningsdag är 20 mars

Mer information om nätverket och hur man ansöker finns på Unescos hemsida.