I ett inslag på TV4 Nyheterna den 26 november erbjöd TV4:s expert fyra av Sveriges största auktionsverk att köpa cirka 2 000 år gamla gravföremål från Kina. Vid kontakt med Göteborgs Auktionsverk framhölls att föremålen var äkthetstestade, men att dokumentation helt saknades. Trots detta tvekade inte Peder Lamm, företrädare för Göteborgs Auktionsverk, att acceptera föremålen för försäljning.

– Den illegala handeln med kulturföremål är en del av den internationella organiserade brottsligheten och därför är det oerhört upprörande att Göteborgs Auktionsverk så flagrant struntar i att minimera riskerna för att bli en del av den. Auktionshusen har ett mycket stort ansvar att ta reda på proveniensen och granska dokumentation innan man beslutar sig om att sälja ett föremål. Vi är mycket glada att Bukowskis, Stockholms och Uppsala Auktionsverk så tydligt tagit avstånd från att befatta sig med dessa föremål, säger Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg.

Det finns en utbredd organiserad kriminell handel med arkeologiska kulturföremål. Och en av de största och viktigaste åtgärderna är att minska efterfrågan på illegalt exporterade föremål, eftersom plundring av arkeologiska utgrävningar bara är lönsamt så länge det finns en marknad och efterfrågan.

– Unescos konvention mot illegal handel med kulturföremål, som Sverige har ratificerat, är glasklar med att varje land ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att motverka den illegala handeln. Det är mycket viktigt att branschen intensifierar diskussionen om hur de kan bidra till minskad illegal handel med kulturföremål och därmed riskerna att bli en förlängd del av den internationella organiserade brottsligheten, fortsätter Mats Djurberg.

Unescos arbete mot illegal handel med kulturarvsföremål

  • Unescos konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom från 1970 innebär krav på att länder aktivt motverkar illegal handel av kulturföremål genom att bland annat införa förebyggande åtgärder såsom exportlicenser, inventarieförteckningar och straffpåföljder. Länderna åtar sig bl.a. att förbjuda import av kulturföremål som är stulna från ett museum eller religiöst monument i ett annat land om föremålet är del av en inventarieförteckning (artikel 7 b). Sverige har skrivit på och ratificerat konventionen, som är bindande.
  • Unesco organiserade 20-21 mars 2018 en konferens med namn Engaging the European Art Market in the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property för att öka dialogen och samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn i kampen mot illegal handel med kulturföremål. Unesco underströk att grundläggande i arbetet mot illegal handel är att marknadens aktörer; säljare, köpare och förmedlare av kulturföremål alltid utför due diligence och strävar efter att försöka fastställa föremåls proveniens.
  • Just nu, 26-28 november 2018, pågår en utbildning om illegal handel med kulturföremål organiserad av Unesco och EU för polistjänstemän och åklagare, med svenskt deltagande.
  • Unescos informationskampanj #Unite4Heritage lyfter fram och slår vakt om världens kulturarv genom att uppmärksamma den illegala handeln både som en inkomstkälla för extremistgrupper och som en kränkning av kulturell mångfald.
  • I Sverige drivs kampanjen ”Hotat Kulturarv” av Statens museer för Världskultur, Riksantikvarieämbetet, Svenska Unescorådet och Svenska ICOM (svensk gren av museernas internationella samarbetsorganisation). Kampanjen lyfter vad man som resenär bör tänka på om man kommer i kontakt med kulturföremål utomlands.

Mer information

Unescos konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom (1970)

Svenska Unescorådets hemsida om illegal handel med kulturföremål

Kari Gardelin, kommunikatör Svenska Unescorådet, telefon: +46 70 287 28 39 eller Kari.Gardelin@regeringskansliet.se