Unescos kommitté för tryggande av det immateriella kulturarvet har utnämnt berättarprojektet Sagobygden till ett gott exempel på hur traditioner kan föras vidare och hållas levande. Det är första gången som Sverige gör en internationell nominering i anslutning till det immateriella kulturarvet. Sagobygden ingår nu i ett register som lyfter fram förebilder i arbetet med att föra vidare och utveckla immateriella kulturarv så som seder, bruk, kunskaper eller traditioner.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke välkomnar beslutet:

Sagobygdens omfattande arbete med sagor och muntligt berättande är ett utmärkt exempel på hur en organisation kan lyfta, sprida och utveckla det immateriella kulturarvet. Det är glädjande att Unesco på det här sättet uppmärksammar det arbete som Sagobygden har gjort. Sagobygden är en sann inspirationskälla för andra aktörer som arbetar med immateriellt kulturarv, både i Sverige och internationellt.

Sagobygden drivs av föreningen Berättarnätet Kronoberg och verksamheten syftar till att hålla den muntliga berättartraditionen levande. Sagobygden förmedlar kunskap om folkdiktens sagor och sägner, och lyfter fram människors berättartraditioner. Föreningen bedriver även forskning och utbildning. Runt om i Sagobygden har cirka 80 sägenplatser markerats till vilka det ordnas resor med guidade turer. I Ljungby arrangeras årligen en återkommande berättarfestival, och där ligger också ett Sagomuseum.

Meg Nömgård, verksamhetschef för Sagobygden:

Att Sveriges regering och Unesco har valt att lyfta den muntliga berättartraditionen på detta sätt är oerhört glädjande. Det är ett otroligt fint erkännande av den verksamhet vi har bedrivit i snart 30 år. Utnämningen innebär utvecklingsmöjligheter men också ett stort ansvar som vi ser fram emot att förvalta både nationellt och internationellt. Att dela med oss av våra erfarenheter kring att arbeta med immateriellt kulturarv och verka i Unescos anda ser vi som viktigt.

Bakgrund

Registret över goda metodiska exempel är en del av Unescos Konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet (2003). Konventionen uppmärksammar det immateriella kulturarvet så som högtider och ritualer, hantverk, muntligt berättande, musik och dans. I registret finns exempel på ideella organisationer och projekt som på ett framgångsrikt sätt vidareför och sprider kunskap om levande traditioner och kan tjäna som förebilder för liknande projekt i andra länder.

Det finns just nu bara 20 projekt i hela världen upptagna i registret. Sagobygden blir det andra exemplet i Norden som förs upp. Det första är ett norskt båtbyggarcentrum, Oselvarverkstaden, som sprider kunskap om traditionellt båtbyggande.

Sverige undertecknade konventionen år 2011. Sedan dess har Institutet för språk och folkminnen samordnat arbetet med tillämpningen av konventionen i Sverige och påbörjat en svensk förteckning med exempel på immateriella kulturarv. Mer information finns här

Meg Nömgård verksamhetschef för Sagobygden

Läs mer om Sagobygden här.