2017 blev Norrköping nordens första musikstad i Unescos nätverk för Kreativa Städer. Ett krav för städerna i nätverket är att de integrerar kultur i sina utvecklingsplaner. Här är social hållbarhet en viktig dimension, någonting som Norrköping arbetar med genom kultur och musik.

Just nu arbetar Norrköping därför med det nystartade projektet Kulturspåret, tillsammans med initiativet Portalen och filmföreningen Flimmer. Länsstyrelsen är medfinansiär till projektet. Syftet är att lyfta just musiken och kulturen som en väg in i samhället. Ambitionen är både att bredda mångfalden i Norrköpings kulturliv genom att ge möjligheten till fler personer att arrangera evenemang, men också att ge nyanlända möjlighet att hitta arbeten och sammanhang som de trivs i. Tomas Lindquist, som är projektledare på Portalen, säger att han tror på projektet just på grund av fokuset på både mångfald och skapandet av tydliga sammanhang:

-Styrkan i projektet är det är så konkret, det leder till tydlig etablering och kontakt med potentiella arbetsgivare och riktiga projekt. Det skapar en närhet mellan arbetsgivare i kultursektorn och nyanlända, som annars är en bristvara, säger Tomas.

I Kulturspåret deltar 12 nyanlända från Portalen. Kulturspårets schema är anpassat för att deltagarna ska kunna ha ett jobb eller gå på SFI samtidigt.  Deltagarna har antingen jobbat med kultur i sina hemländer, eller så har de ett stort kulturintresse. Sandra Wall, som är projektledare för musikstaden, betonar att de besitter en stor kompetens.

– Deltagarnas kunskaper och idéer är en enorm resurs för Norrköpings musik- och kulturliv. Med den här typen av projekt kan man plötsligen hitta ”Syriens Astrid Lindgren” eller en musiker som letar efter ett sammanhang, och ge hen möjligheter att verka och sprida sina perspektiv här. Det är också ett effektivt jämställdhetsprojekt där deltagarna är 50/50 kvinnor och män, säger hon.

– Musik är en del av Norrköpings identitet som stad, och att jobba med den i vårt integrationsarbete känns helt naturligt.

Arrangörsrollen ställer stora krav på kunskaper om lagar och nätverk, men även kunskap om normer och värden som demokrati och jämställdhet. Målet är att deltagarna om ett år själva ska arrangera ett evenemang på Norrköpings kulturnatt. Men innan det är dags för det finns det många projekt som väntar.

Bland annat Norrköpings Symfoniorkester är engagerad i Kulturspåret, och deltagarna kommer i januari att få hjälpa till med produktionen av en av Symfoniorkesterns uppsättningar. Utifrån sina intresseområden kommer de att få jobba med allt från marknadsföring till att sätta scener.

Agneta Lindmark som arbetar på Norrköpings Symfoniorkester ser fram emot samarbetet:

– När vi fick höra talas om Kulturspåret kändes det som en självklarhet att vi skulle engagera oss. Musik kan kommunicera oavsett vilket språk man talar och då vi som offentlig kulturinstitution är till för alla ser vi Kulturspåret som en bra möjlighet att bidra till en förbättrad integration.