”Med ett stort engagemang och stor entusiasm utvecklar och sprider årets pristagare kunskap om världsarvet Södra Ölands odlingslandskap på Öland, i Sverige och internationellt.” Så löd motiveringen av vinnaren Emma Rydnér, som fick Ölands kommunfullmäktiges presidiums utmärkelse 2018. Emma Rydnér arbetar som världsarvssamordnare i Mörbylånga kommun, där Unescos världsarv Södra Ölands odlingslandskap ligger. Vi passade på att ställa några frågor till henne.

Emma Rydnér

Grattis till kommunfullmäktiges presidiums utmärkelse 2018, hur känns det?

Det känns jätteroligt och överraskande på samma gång. Jag är väldigt glad och tacksam över att få utmärkelsen.

Kan du berätta lite kort om vad utmärkelsen innebär?

Det är kommunfullmäktiges presidium som varje år delar ut den här utmärkelsen för att uppmärksamma någon eller några i Mörbylånga kommun som genom sitt arbete gjort bra insatser för kommunen.

Kan du berätta om din roll på världsarvet Södra Ölands odlingslandskap?

Mörbylånga kommuns roll (och därmed min roll) är att berätta om världsarvet Södra Ölands odlingslandskap och lyfta det i bred samverkan med andra. Det kan vara att besöka våra skolor, trycka broschyrer, se över skyltning, sköta webb och Instagram eller hjälpa till att arrangera evenemang, studiebesök och konferenser. Det finns ett stort intresse för världsarvet både lokalt, nationellt och internationellt. När vi informerar om Södra Ölands odlingslandskap inleder vi alltid med att berätta vad ett världsarv är, lite om Unesco och andra världsarv. Under året som gått har vi haft många förfrågningar från andra länder som vill komma hit och höra hur vi jobbar med vårt odlingslandskap. Det är jätteintressant och givande att träffa andra som också jobbar med landskap för att kunna byta kunskap och erfarenheter.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Det bästa med mitt arbete är södra Ölands vackra, mäktiga och unika odlingslandskap och alla fantastiska människor som bor och verkar här.

Hur ser arbetet på världsarvet Södra Ölands odlingslandskap ut?

Vi har ett regionalt världsarvsråd med länsstyrelse, regionförbund, Lantbrukarnas riksförbund och Mörbylånga kommun. Inom världsarvsrådet har vi ett väldigt fint samarbete, något som jag är mycket glad och tacksam för. Enkelt sammanfattat består vårt odlingslandskap av sjömarker, Stora alvaret, åkrar och byar. Södra Ölands odlingslandskap är ett levande kulturlandskap med många aktiva gårdar. Den fortsatta markanvändningen är helt avgörande i ett odlingslandskap. Sjömarkerna och alvaret behöver betas och åkrarna odlas. Just nu är vi väldigt oroliga efter den svåra vattenbristen 2016 och torkan 2018, det innebär enorma utmaningar för lantbruket på södra Öland.

Vad är aktuellt för världsarvet 2019?

Under 2019 kommer det hända mycket. Nya broschyrer ska tryckas då vi har inlett ett arbete med att se över informationen på kommunens vandringsleder. Mörbylånga kommun har 140 km vandringsleder som hjälper våra besökare att uppleva världsarvet på nära håll. All information ska översätts till engelska och tyska. Vi befinner oss också i ett internationellt projekt som heter DUNC, Development of UNESCO Natural and Cultural assets där flera världsarv runt södra Östersjön samarbetar för att kreativt utveckla sina platser. Bland annat ska man utbilda ambassadörer och utveckla nya produkter och tjänster. Siktet är inställt på att bidra till ökad turism på ett hållbart sätt, och ge positiva upplevelser av världsarven. Under 2019 ska vi även genomföra Södra Ölands årliga världsarvsvecka, besöka våra skolor, utöka samarbetet med världsarvets 14 hembygdsföreningar och mycket annat.

En del av arbetet under 2019 är att planera ett kommande 20-årsjubileum. År 2020 firar Södra Ölands odlingslandskap 20 år som världsarv.