admin-ajaxVill du veta mer om Sveriges världsarv kan du läsa mer om dessa i skriften Världsarv i Sverige. Här får du bland annat veta vad ett världsarv är och vad världsarvskonventionen innebär. Du får tillfälle att lära känna de femton världsarv som finns i Sverige, som är särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer med en unik historia att berätta.

” Att informera om världsarven är dessutom ett åtagande som följer av att Sverige ställt sig bakom världsarvskonventionen, som är den internationella överenskommelse som ligger till grund för arbetet. Kännedom och kunskap om dessa natur- och kulturmiljöer är en förutsättning för att de ska kunna bevaras, användas och utvecklas.” Inger Davidsson, ordförande i Svenska Unescorådet

Skriften är framtagen av Svenska Unescorådet i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsveket för att sprida kunskap om världsarven.

Den går att beställa i tryckt form eller kan laddas hem som pdf  här. Skriften finns även publicerad på engelska.