Blekinge Arkipelag

Unescos Biosfärområde Blekinge Arkipelag är ett exempel på hur lokala krafter kan bidra till hållbar utveckling. Detta skriver Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare, Johanna MacTaggart, nationell koordinator för Unescos biosfärprogram i Sverige, och Heleen Podsedkowska, koordinator för biosfärområdet Blekinge Arkipelag, i Blekinge Läns Tidning. De framhåller i artikeln att det pågår flera initiativ för att utveckla hållbara leder och resmöjligheter för att göra områdets unika natur- och kulturvärden tillgängliga på ett hållbart sätt.

Sedan juni 2011 tillhör Blekinge Arkipelag Unescos globala nätverk av biosfärområden. Biosfärområden ska på olika sätt bidra till hållbar utveckling. Genom att dessa områden fungerar som brobyggare kan det vara möjligt att förena ekologiska, sociala och ekonomiska värden för att hitta lösningar på lokala problem. De ska också bidra till att integrera kulturell och biologisk mångfald och skapa en dialog för att lösa konflikter som rör utnyttjandet av naturresurser. Biosfärområdena kan sedan användas som modeller för andra områden i deras arbete för en hållbar utveckling.

Idag finns det 669 biosfärområden i världen i 120 länder. Sveriges fem biosfärområden är Kristianstads vattenrike, Blekinge Arkipelag, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet nedre Dalälven och Östra Vätterbranterna.

Hela artikeln om Blekinge Arkipelag kan du läsa här.

För mer information om biosfärområden kan du läsa här.