Foto: Region Gotland
Foto: Region Gotland

Svenska Unescorådet arrangerar två seminarier i Almedalen den 7 juli. Det ena seminariet tar upp frågan om utbildningens roll för en hållbar utveckling. Vad behöver Sverige göra för att utbildningen ska leva upp till målen i Agenda 2030? Vilka förändringar inom utbildningssystemet behövs, i Sverige men också globalt? Arbetet med utbildning för hållbar utveckling har varit en av FNs målsättningar under mer än tio års tid. Tidigare erfarenheter och hur vi kan använda dessa för att reformera utbildningssystemen kommer att diskuteras på seminariet. Medverkar gör Unescos generaldirektör Irina Bokova, utbildningsminister Gustav Fridolin, Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg och föreståndaren för SWEDESD Eva Friman.

Seminariet sänds också på webben.

Tid: Torsdag 7 juli, Kl. 13.00- 14.00

Lokal: Sal B23 Cramérgatan 3, Campus Gotland 

Arrangör: SWEDESD och Svenska Unescorådet 

Det andra seminariet tar upp frågan om förstörelsen av våra kulturarv. Kulturarv förstörs och plundras runt om i världen. Vilka blir konsekvenserna? Hur påverkar förstörelsen våra möjligheter att förhålla oss till historien för att förstå vår samtid? I seminariet medverkar Unescos generaldirektör Irina Bokova, kultur- och demokratiminister minister Alice Bah Kuhnke, Riksantikvarieämbetets riksantikvarie Lars Amréus och Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Tid : Torsdag 7 juli, kl. 14.30-15.30

Lokal: Hörsalen, Donners plats 1

Arrangör: Riksantikvarieämbetet och Svenska Unescorådet

För mer information om seminarierna se här.