Almedalen för pub2
Foto: Region Gotland

Almedalsveckan 2016

Unescos generaldirektör, Irina Bokova, deltar i tre seminarier under Almedalsveckan. Seminarierna kommer att ta upp tre skilda men lika brännande ämnen.

Education’s role in achieving sustainable development

Unescos generaldirektör Irina Bokova och utbildningsminister Gustav Fridolin kommer att diskutera utbildningens roll för att uppnå en hållbar utveckling. Vad behöver Sverige göra för att utbildningen ska leva upp till målen i Agenda 2030? Vilka förändringar av utbildningssystemet behövs, i Sverige och globalt? Det är ett par av frågorna som kommer att diskuteras på seminariet.

I Agenda 2030 ses utbildning som en förutsättning för hållbar utveckling och utgör ett av de 17 huvudmålen. I mål 4 står det uttryckligen att alla människor ska få den kunskap som behövs för att främja en hållbar utveckling. Arbetet med utbildning för hållbar utveckling har varit en av FNs målsättningar under mer än tio år. Hur tidigare lärdomar kan bidra till en reform av utbildningssystemen kommer också att tas upp på seminariet.

Medverkande:

Irina Bokova, generaldirektör Unesco

Gustav Fridolin, utbildningsminister

Eva Friman, föreståndare SWEDESD

Mats Djurberg, generalsekreterare Svenska Unescorådet

Tid: Torsdag 7 juli, Kl. 13.00- 14.00

Lokal: Sal B23 Cramérgatan 3, Campus Gotland 

Arrangör: SWEDESD och Svenska Unescorådet 

               

Kulturarv under attack

Förstörelse och plundring av kulturarv är ett sätt att utplåna historiska spår. Spåren är viktiga byggstenar i människors identitetskapande. Dessa i sig kan bidra till upplevelser av både tillhörighet och utanförskap. Förstörelse av kulturarv är ett angrepp riktat mot människors själva identitet och berättelser. Hur påverkar denna förstörelse våra möjligheter att förhålla oss till historien för att förstå vår nutid?

Irina Bokova, Unesco, och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar i ett samtal om konsekvenserna av förstörelsen av kulturarven.

Medverkande:

Irina Bokova, generaldirektör Unesco

Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister

Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida

Moderator: Lisa Nilsen, Riksantikvarieämbetet

Tid : Torsdag 7 juli, kl. 14.30-15.30

Lokal: Hörsalen, Donners plats 1

Arrangör: Riksantikvarieämbetet och Svenska Unescorådet

 

Who will take the political responsibility to protect free speech?

Frågan om journalisters säkerhet och det fria ordet är en demokratifråga för hela världen. Men utvecklingen är dyster. Förra året dödades 111 journalister. Näst intill ingen  straffas heller för dessa hemska dåd. Irina Bokova, Unescos generaldirektör, kommer att berätta om Unescos arbete med att förhindra våld mot journalister.

FN och EU kan ta initiativ som syftar till att trygga säkerheten för journalister. Men för att genomföra detta i praktiken krävs det ett tydligt agerande från politikerna, både i Sverige och i andra länder. Arbetet med journalisters säkerhet  är ett led i att värna tryckfriheten i världen. I Sverige firar vi i år tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum.

Medverkande:

Irina Bokova, generaldirektör Unesco

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Maria Persson Löfgren, utrikeskorrespondent, Sveriges Radio

Jonathan Lundqvist, Reportrar utan gränser

Jeanette Gustafsdotter, Tidningsutgivarna

Moderator: Ginna Lindberg, utrikeschef, Sveriges Radio

Tid: Torsdag 7 juli, kl. 10.30-12.00

Lokal: Wisby Strand, Vall

Arrangör: Sveriges Radio 

Länk till programmet.