Björn Asker Foto: Mathilda Åsell
Björn Asker Foto: Mathilda Åsell

Alfred Nobels arkiv är infört i det internationella registret över världsminnen. I arkivet finns handlingar av både yrkesmässig och privat karaktär.

Vem är du och vilket världsminne är du kopplad till?

Björn Asker, arkivråd vid Riksarkivet, Alfred Nobels familjearkiv

Vad består världsminnet av?

Vi har väldigt mycket material på många olika språk. Arkivet är Nobels privata och speglar hans entreprenörskap. Det innehåller bland annat patentansökningar. Nobel var mycket mångsidig och det syns i arkivet, han sysslade inte bara med dynamit utan var även engagerad i fredsrörelser.

Hur har kopplingen till Unesco påverkat arbetet med arkivet?

Att bli utnämnd till ett världsminne och få en plats i registret över Unescos världsminnen är bra. Det sätter press på att sprida information och kunskap om materialet. En ritning från Nobelarkivet har vi spritt som vykort!

Världsminnesprogrammet är ett expertnätverk som samordnas av Unesco. Målet är att finna metoder för bevarande t. ex. att digitalisera samlingar, skapa större medvetenhet om vikten av dokumentarkiv (dokument, foton, film etc) och öka tillgängligheten till arkiven. De för också diskussioner om metoder och skapar samarbeten. Experterna utses av Unescos generaldirektör.

Till programmet hör ett internationellt register över dokument och samlingar med internationell räckvidd, The Memory of the World Register. Sverige har sex arkiv i registret: Astrid Lindgrens arkiv, Emanuel Swedenborgs arkiv, Ingmar Bergmans arkiv och Alfred Nobels familjearkiv samt Silverbibeln och Stockholms Stads Byggnadsritningar. Kungliga biblioteket har nominerat Dag Hammarskjölds arkiv till den internationella förteckningen och beslut kommer förmodligen under 2017.

Mer information om Alfred Nobels arkiv hittar du här: https://riksarkivet.se/alfred-nobels-arkiv

Om du har förslag på nya svenska världsminnen kan du lämna dessa här: http://www.svenskavarldsminnen.se/