Lennart Ploom Foto:Mathilda Åsell
Lennart Ploom Foto:Mathilda Åsell

Stockholms stads byggnadsritningar är införda i det internationella registret över världsminnen. Det är ett unikt arkiv som berättar om stadens utveckling under mer än 250 år.

Vem är du och vilket världsminne är du kopplad till?

Lennart Ploom, Stadsarkivarie, Stockholms stads byggnadsritningar

Vad består världsminnet av?

Världsminnet består av alla ansökningar om bygglov och ritningar i Stockholms stad mellan 1713-1978. Här finns cirka 2,5 miljoner ritningar. Arkivet innehåller alla bygglovsansökningar som inkommit till Stockholms stad. Tillsammans berättar de om Stockholms stads utveckling under väldigt lång tid. Ritningarna har fördelen att de i första hand är bilder och inte text vilket gör materialet tillgängligt för människor från hela världen, alla kan titta på dem på vår hemsida.

Hur har kopplingen till Unesco påverkat arbetet med arkivet?

Det är väldigt roligt att bli ihopkopplad med något som man blir vid upptagande i Unescos förteckning över världsminnen. Då hänger man samman med andra världsminnen i världen. Det är viktigt att lyfta fram varför vissa samlingar och dokument blir världsminnen, vad som skiljer dem från andra. Världsminnen är symboler för idéer, de berättar vilka vi är som människor och vad vi stått för genom tiden. De handlar ytterst om oss vilket gör dem så intressanta.

Världsminnesprogrammet är ett expertnätverk som samordnas av Unesco. Målet är att finna metoder för bevarande t. ex. att digitalisera samlingar, skapa större medvetenhet om vikten av dokumentarkiv (dokument, foton, film etc) och öka tillgängligheten till arkiven. De för också diskussioner om metoder och skapar samarbeten. Experterna utses av Unescos generaldirektör.

Till programmet hör ett internationellt register över dokument och samlingar med internationell räckvidd, The Memory of the World Register. Sverige har sex arkiv i registret: Astrid Lindgrens arkiv, Emanuel Swedenborgs arkiv, Ingmar Bergmans arkiv och Alfred Nobels familjearkiv samt Silverbibeln och Stockholms Stads Byggnadsritningar. Kungliga biblioteket har nominerat Dag Hammarskjölds arkiv till den internationella förteckningen och beslut kommer förmodligen under 2017.

Mer information om Stockholms byggnadsritningar hittar du här:

http://www.stockholmsbyggnadsritningar.se/

Har du förslag på nya svenska världsminnen kan du lämna dessa här: http://www.svenskavarldsminnen.se