Maria Berggren
Maria Berggren Foto: Mathilda Åsell

Silverbibeln är en av världens mest berömda handskrifter. Den är en nedteckning av de fyra evangelierna på gotiska och skrevs i Italien i början av 500-talet. Silverbibeln ingår i Unescos internationella register över världsminnen.

Vem är du och vilket världsminne är du kopplad till?

Maria Berggren, avdelningschef, Uppsala universitetsbibliotek, Silverbibeln

Vad består världsminnet av?

Även om boken kallas för Silverbibeln så är det ingen bibel, det är ett evangelium skrivet på gotiska. Boken är ofullständig och har 186 sidor i Sverige, en extra sida finns i Tyskland. Boken framställdes på 500-talet till den västgotiske kungen i Ravenna. Boken togs sedan till Tyskland men man vet inte exakt hur. Boken hade varit bortglömd under lång tid när den återupptäcktes på 1500-talet. Den hamnade senare i Prag, där den blev ett krigsbyte under 30-åriga kriget och togs till Sverige. Troligtvis visste man inte då vad det var man hittat. Boken togs senare till Holland men köptes tillbaka till Sverige. Boken var redan på sin tid en prakthandskrift, skriven på getpergament som är växtfärgat till purpurrött. Texten är skriven med silver- och guldbläck och så precist utförd att man först trodde att den var tryckt. Längst ner på varje sida finns målade valv som påminner om kyrkoarkitektur. Boken är unik då den är skriven på gotiska, ett idag utdött språk, och den är den längsta bevarade texten på det språket.

Hur har kopplingen till Unesco påverkat arbetet med arkivet?

När Silverbibeln blev världsminne var digitaliseringen klar och den var redan en turistattraktion, men efter att den togs upp i Unescos förteckning fick den en annan form av uppmärksamhet vilket bidrar ytterligare till bokens glans.

Världsminnesprogrammet är ett expertnätverk som samordnas av Unesco. Målet är att finna metoder för bevarande t. ex. att digitalisera samlingar, skapa större medvetenhet om vikten av dokumentarkiv (dokument, foton, film etc) och öka tillgängligheten till arkiven. De för också diskussioner om metoder och skapar samarbeten. Experterna utses av Unescos generaldirektör.

Till programmet hör ett internationellt register över dokument och samlingar med internationell räckvidd, The Memory of the World Register. Sverige har sex arkiv i registret: Astrid Lindgrens arkiv, Emanuel Swedenborgs arkiv, Ingmar Bergmans arkiv och Alfred Nobels familjearkiv samt Silverbibeln och Stockholms Stads Byggnadsritningar. Kungliga biblioteket har nominerat Dag Hammarskjölds arkiv till den internationella förteckningen och beslut kommer förmodligen under 2017.

Mer information om Silverbibeln hittar du här: http://www.ub.uu.se/hitta-i-vara-samlingar/verk-och-samlingar-i-urval/silverbibeln/

Har du egna förslag på nya svenska världsminnen kan du lämna dessa här: http://www.svenskavarldsminnen.se/