Personer håller upp unite4heritage loggan. "We support #unite4heritage". © UNESCO
© UNESCO

Förstörelsen av kulturarv, däribland flera världsarv, är ett sätt att utplåna historiska spår. Men världsarven kan också hjälpa till att förena olika kulturer. Det budskapet framförde Irina Bokova, Unescos generaldirektör, när hon besökte Almedalen för att tala om förstörelsen av kulturarv och hur det påverkar oss.

”Konflikten i Syrien och Irak blottar den våldsbejakande extremismens rätta ansikte. Vad vi kan se nu är att medvetna attacker mot kulturarv används för att utplåna minnet av historien,”sa Irina Bokova.

Hon påminde om attackerna mot Buddha-statyerna i Bamiyan (Afghanistan), som sedan följts av andra attacker mot kulturarv i Timbuktu, Syrien och Irak. Men också att extremism, radikalisering och förstörelse av kulturarv är nära kopplat till varandra.

”Historien visar att människor från olika kulturer och med olika religiösa uppfattningar länge levt sida vid sida i Irak och Syrien. Extremisterna vill förstöra den här mångfalden och utradera minnet av historien,” sa hon.

”Men idag ser vi betydelsen av den kulturella mångfalden,” sa Irina Bokova. ”Unescos ståndpunkt är att ingen kultur ska dominera över någon annan. Vi blir alla sårade när kulturarv i Timbuktu, Hatra eller Nimrud förstörs, för vi känner oss förenade med dem. Detta är också grunden för idén om världsarvens ”enastående universella värden”, sa Irina Bokova.

Lars Amréus, riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet delade Unescos syn att kulturarv tillhör vårt gemensamma arv som vi borde dela med oss av.

”Vi måste vara uppmärksamma när vi talar om mitt, ditt eller deras kulturarv, för vi kan alla lära oss av andras erfarenheter och kulturer. I ett historiskt perspektiv är vi alla jämlika.” sa han.

”Unescos världsarv kan också hjälpa oss att föra en dialog där olika kulturer kan förenas. ” sa Irina Bokova.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka medverkade också i seminariet. Seminariet arrangerades av Riksantikvarieämbetet och Svenska Unescorådet den 7 juli 2016.

Hela seminariet kan du lyssna på här.